van-chuyen-hang-sang-nhat

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.