Thông tin của khách hàng có giá trị khi gửi hàng từ Việt Nam đi nước ngoài thông qua công ty 3A Express, do vậy thông tin cần được bảo mật và sử dụng với mục đích phù hợp nhất. Bảo vệ thông tin, chính sách bảo mật của người gửi là một trong những trách nhiệm của công ty vận chuyển của 3A Express.

Mục đích sử dụng thông tin của khách hàng

Khách hàng khi muốn gửi hàng đi nước ngoài thông qua công ty 3A Express cần cung cấp những thông tin như: email, số điện thoại, CMND/CCCD, địa chỉ và thông tin của người nhận hàng, người gửi hàng. 

Công ty 3A Express sử dụng những thông tin của khách hàng (gồm người gửi hàng và người nhận hàng) chỉ với mục đích là giúp quá trình giao-nhận thuận lợi và dễ dàng hơn. Nhân viên sẽ sử dụng các thông tin của khách hàng để phục vụ cho mục đích gửi hàng đến tay người nhận chính xác và đảm bảo không có trường hợp nhầm lẫn xảy ra.

Bên cạnh đó, trong quá trình giao-nhận, nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, không liên hệ được với người nhận hàng, công ty sẽ liên hệ với người gửi để đảm bảo hàng hoá không bị gián đoạn, hoặc có cách giải quyết thích hợp nhất.

Phạm vi sử dụng thông tin được khai thác

 • Cung cấp cho nhân viên tư vấn, nhân viên tại kho ở Việt Nam, và nhân viên tại kho ở nước gửi hàng đến.
 • Gửi các thông báo để trao đổi thông tin giữa các thành viên của công ty 3A Express, giúp theo dõi đơn hàng dễ dàng.
 • Ngăn chặn các hoạt động lạm dụng thông tin, hoặc sử dụng thông tin không đúng mục đích.
 • Liên hệ và giải quyết những trường hợp đặc biệt bởi các thành viên trong công ty.
 • Không sử dụng những thông tin của khách hàng ngoài mục đích gửi hàng, xác nhận đơn hàng.
 • Trường hợp có yêu cầu của luật pháp, công ty sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin của người gửi hàng khi có yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin tối đa

Dữ liệu, thông tin của khách hàng sẽ được nhân viên công ty lưu trữ cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ giao-nhận, hoặc khách hàng yêu cầu bỏ toàn bộ thông tin được lưu sẵn trên hệ thống.

Địa chỉ lưu trữ và thu nhập thông tin của khách hàng

Hiện tại, Công ty 3A Express có 2 kho hàng chính gồm Hà Nội và Hồ Chí Minh, cả hai kho hàng đều có nhân viên tư vấn online và offline, khách sẽ được bảo mật thông tin trên hệ thống online của công ty.

Hình thức chỉnh sửa cập nhật thông tin của khách hàng

 • Khách hàng là người gửi có thể tự mình thay đổi thông tin bằng cách liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của 3A Express, nhân viên sẽ hỗ trợ update thông tin của người gửi, đảm bảo thông tin người gửi và người nhận phù hợp với thời điểm gửi hàng, chính xác 100%.
 • Mỗi một lần gửi hàng có thể thông tin, địa chỉ người nhận và người gửi thay đổi, không cố định. Do vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách thay đổi các thông tin, giúp đơn hàng đến tay đúng với người nhận và địa chỉ giao hàng.

Cam kết bảo mật thông tin người gửi – người nhận hàng

 • Tất cả các thông tin thuộc về khách hàng của công ty 3A Express sẽ được bảo mật hoàn toàn. Việc thu thập các thông tin của khách hàng cần được sự cho phép của người gửi, trừ những trường hợp đặc biệt có sự can thiệp của luật pháp.
 • Cam kết không chuyển giao, không tiết lộ hay cung cấp cho bên thứ 3 nào về thông tin đơn hàng hoặc thông tin cá nhân của người gửi.
 • Bảo mật tuyệt đối những thông tin đơn hàng của khách, các thông tin hầu hết đã được mã hoá khi giao dịch, gửi hàng để đảm bảo an toàn cho người nhận – người gửi.

Nhìn chung, khi sử dụng dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài tại công ty 3A Express, người gửi sẽ được bảo mật thông tin 100%, chỉ phục vụ cho mục đích giao nhận hàng hoá.